dinsdag, 8. mei 2012 - 18:58

Willem-Alexander opent innovatieve rioolwaterzuivering in Epe

Epe

Dinsdagmiddag heeft prins Willem-Alexander in Epe ’s werelds eerste rioolwaterzuivering met Nereda-technologie geopend. De prins deed dit door een mini-zuivering in werking te stellen en een kunstwerk te onthullen.

Nereda is een doorbraaktechnologie die ervoor zorgt dat het huishoudelijke afvalwater vergaand gezuiverd wordt. De eveneens aanwezige staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu waar de waterschappen met hun rioolwaterzuiveringen onder vallen, bevestigde “Nederland mag trots zijn op deze uitvinding. We zijn de eerste in de wereld die waterzuivering op zo’n innovatieve wijze aanpakken; er is minder energie voor nodig dus is het duurzamer en goedkoper. De ontwikkeling van deze techniek is een perfect voorbeeld van wat er gebeurt als overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samen zoeken naar slimme oplossingen.” De staatsecretaris onderstreepte dat de waterschappen met hun rol in deze ontwikkeling, hun bestaansrecht eens te meer bevestigen.

Met Nereda® zuiveren micro-organismen het afvalwater zodat het ruimschoots voldoet aan de wettelijke eisen. De doorbraak zit in de micro-organismen die zich concentreren in compacte korrels die snel bezinken en daardoor eenvoudig te scheiden zijn van het gezuiverde water. De korreltechnologie is een vinding van de TU Delft en is door een publiekprivaat samenwerkingsverband doorontwikkeld tot een internationaal toepasbare innovatie.

Nederlandse waterkracht
De ontdekking van het korrelslib en de gezamenlijke ontwikkeling tot de Nereda-technologie zijn een goed voorbeeld van Nederlandse waterkracht: universiteit, bedrijfsleven én overheid werken samen om duurzame Nederlandse technologie te ontwikkelen die gemeenschapskosten voor waterzuivering verlagen.

In het Nationaal Nereda Onderzoeks Programma (NNOP) is gewerkt aan de doorontwikkeling van Nereda door: TU Delft, advies- en ingenieursbureau DHV, STOWA en zes waterschappen. De ontwikkeling van Nereda en de toepassing in Epe zijn medegefinancierd door Agentschap NL vanuit de innovatieprogramma’s InnoWATOR en Kaderrichtlijn Water.
Provincie:
Tag(s):