vrijdag, 21. december 2012 - 17:50 Update: 03-07-2014 1:03

Willink en Borst benoemt tot ministers van Staat

Bij Koninklijk Besluit zijn mevrouw dr. E. (Els) Borst-Eilers en de heer mr. H.D. (Herman) Tjeenk Willink benoemd tot ministers van Staat. Dit heeft het ministerei van Algemene Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Mevrouw Borst-Eilers was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de kabinetten Kok-I en Kok-II (1994-2002). In het kabinet Kok-II was zij tevens tweede vice-minister-president. Daarvoor was zij onder meer bijzonder hoogleraar evaluatie-onderzoek van het klinisch handelen aan het Amsterdams Medisch Centrum (1992-1994), medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (1976-1985) en hoofd van de bloedbank van dit ziekenhuis (1969-1976). In 1998 was zij de eerste vrouwelijke informateur. De heer Tjeenk Willink was van 1997 tot 1 februari 2012 vice-president van de Raad van State. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Eerste Kamer (1991-1997), lid van de Eerste Kamer (1987-1997), buitengewoon hoogleraar politieke en bureaucratische besluitvorming aan de Katholieke Universiteit Brabant (1983-1987), regeringscommissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst (1982-1986) en raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken (1972-1982). Daarnaast is hij als informateur bij diverse kabinetsformaties betrokken geweest. Mevrouw Borst is de tweede vrouw die de titel minister van Staat ten deel valt. De eerste vrouwelijke minister van Staat was mevrouw M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986). Met de benoeming van de heer Tjeenk Willink is net als bij zijn na-oorlogse ambtsvoorgangers (de heren Beel, Ruppert en Scholten) een voormalig vice-president van de Raad van State benoemd tot minister van Staat. Minister van Staat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. De huidige ministers van Staat zijn de heren Lubbers, Korthals Altes, Van Kemenade, Kok, Van den Broek en Kooijmans.
Provincie: