maandag, 25. juni 2012 - 10:01 Update: 08-07-2014 0:49

Winst vrouwelijke zelfstandige lager dan bij mannen

Den Haag

Vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel hebben een aanzienlijk lager inkomen uit de eigen onderneming dan mannelijke. Zij werken ook vaker in minder betalende sectoren dan mannen.

Anders dan bij de vrouwen speelt het opleidingsniveau bij de mannelijke zelfstandigen zonder personeel geen rol bij de hoogte van het inkomen.

In het eerste kwartaal van 2012 waren er bijna 750 duizend zelfstandigen zonder personeel: 265 duizend vrouwen en 484 duizend mannen. Bij zowel vrouwen als mannen is het aantal zelfstandigen zonder personeel sinds het begin van deze eeuw sterk toegenomen.

Inkomensverschil ook bij voltijders
Het mediane inkomen uit onderneming van een zelfstandige zonder personeel kwam in 2010 uit op ruim 21 duizend euro. Het inkomen van de vrouwen lag met 15 duizend euro 40 procent lager dan dat van de mannen (26 duizend euro). Het verschil is slechts voor een beperkt deel toe te schrijven aan het aantal gewerkte uren. Onder voltijds werkende zelfstandigen zonder personeel bedraagt het inkomensverschil nog steeds een derde.

Vrouwen en mannen werken in andere sectoren
Behalve de gemiddelde arbeidsduur speelt bij het inkomensverschil ook mee dat vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel vaker werkzaam zijn in minder betalende sectoren dan mannen. Zo werken vrouwen relatief vaak in de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening, terwijl mannen op hun beurt vaker in de bouw en de zakelijke dienstverlening actief zijn.

Opleiding niet altijd van belang
Bij zelfstandigen zonder personeel is er niet altijd een verband tussen het opleidingsniveau en hoogte van het inkomen uit de onderneming. Alleen bij hoogopgeleide vrouwen is over het algemeen sprake van een hoger inkomen ten opzichte van dat van lager opgeleide vrouwen. Bij de mannen ligt het inkomen bij alle opleidingsniveaus rond de 26 duizend euro.
Categorie:
Tag(s):