donderdag, 2. februari 2012 - 14:04

Winterregeling voor daklozen en buitenslapers in Kennemerland

Kennemerland

GGD, politie, GGZ inGeest en de gemeenten in de regio Kennemerland voeren opnieuw de winterregeling voor daklozen en buitenslapers actief uit.

Het gaat hierbij om extra maatregelen die worden getroffen om er voor te zorgen dat niemand tijdens vrieskou buiten hoeft te slapen of te verblijven. Hiermee wordt voorkomen dat mensen vanwege kou (bevriezings)gevaar lopen.

Het is niet wenselijk dat mensen bij vrieskou of lang aanhoudende vorst in de openbare ruimte overnachten of verblijven. In de regio Kennemerland zijn daarom voorzieningen getroffen, zodat gedurende de winter adequaat opvang kan worden geboden aan buitenslapers die van de winterregeling gebruik willen maken. Hulpverleners zoeken overdag buitenslapers op en motiveren hen gebruik te maken van de extra voorzieningen.

Buitenslapers die niet gemotiveerd zijn gebruik te maken van opvang worden bij extreme kou op straat bezocht door hulpverleners en politie. Zij beoordelen de situatie, indien deze onverantwoord is wordt zo mogelijk de dakloze gedwongen onderdak geboden of wordt naar een andere oplossing gezocht.
Provincie:
Tag(s):