vrijdag, 2. maart 2012 - 16:46

Wiskunde ook verplicht op havo

Den Haag

Voor alle leerlingen op de havo wordt wiskunde een verplicht vak. Voor vwo-leerlingen was wiskunde al verplicht. 'Het kabinet wil alle leerlingen zo beter voorbereiden op het hoger onderwijs', meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vrijdag.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW).

Nu is wiskunde nog niet verplicht voor havoleerlingen met het profiel cultuur & maatschappij. Deze groep kent de laagste doorstroom naar het hoger onderwijs en de hoogste uitvalcijfers. Vanaf het schooljaar 2015/2016 wordt wiskunde verplicht voor alle havoleerlingen.

Wiskunde C
Het vak mag geen zwaar struikelblok worden om door te kunnen stromen naar het hoger onderwijs. Daarom wordt het wiskundeaanbod in het profiel cultuur & maatschappij uitgebreid met wiskunde C.

Meer ruimte voor scholen
Verder krijgen scholen meer ruimte om zelf de profielen in te vullen. Ook mogen zij meer zelf bepalen hoe zij het vak culturele en kunstzinnige vorming willen aanbieden. Daarnaast wordt het vak Algemene Natuurwetenschappen niet meer verplicht voor het vwo. De profielstructuur blijft verder ongemoeid.
Provincie:
Tag(s):