zondag, 22. juli 2012 - 16:07

Woningen Utrecht ontruimd om asbestgevaar

Utrecht

De bewoners van 48 woningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland die hun woning zondag moesten verlaten omdat er asbest is gevonden, mogen komende nacht niet naar huis. Ze worden opgevangen in hotels.

Op de Stanleylaan in Utrecht zijn bij sloopwerkzaamheden aan een flatgebouw asbestdeeltjes vrijgekomen. Deze zijn op de nabijgelegen daken van de woningen en op de garageboxen van auto’s terecht gekomen.

Er wordt nader onderzocht in hoeverre deze asbestdeeltjes mogelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Deze asbestdeeltjes zijn mogelijk ook in of rond de woningen aanwezig. Uit voorzorg is besloten om de bewoners van 48 woningen van een flatblok aan de Stanleylaan met de huisnummers 19 tot 133 op een andere locatie op te vangen.

In een deel van Kanaleneiland, Stanleylaan, Amerikalaan, Marco Pololaan en de Afrikalaan geldt een noodverordening. Iedereen die buiten het gebied is, mag er niet meer in.

De overige bewoners, die niet in hotels zijn opgevangen wordt geadviseerd in de opvanglocatie aan de Grebbeberglaan te blijven. In de loop van de avond denkt de gemeente meer te weten te komen over de meetresultaten. Aan de hand daarvan wordt verder besloten wat er gaat gebeuren. Op de opvang zijn ook mensen van slachtofferhulp en een huisarts aanwezig.
Provincie:
Tag(s):