dinsdag, 20. november 2012 - 23:09

Woonbond fel tegen verhuurderheffing

Utrecht

De Woonbond, belangenbehartiger voor de zes miljoen huurders in Nederland, roept de Tweede Kamer op de Verhuurderheffing niet in te voeren.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Gebeurt dat wel, dan is dat zowel voor huurders als voor de corporatiesector rampzalig.' Volgens het Centraal Fonds (CFV) voor de volkshuisvesting lopen de vermogens van corporaties met 17 miljard terug, gaan tientallen corporaties failliet, en is er nauwelijks meer geld om te investeren in renovatie en nieuwbouw. Het onderzoek van het CPB naar de gevolgen van deze maatregelen blijkt ondeugdelijk.

Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping leiden de huurplannen van het kabinet via de verhuurderheffing tot onbetaalbare huren en gebrekkig onderhoud, terwijl investeringen in nieuwe woningen en energiebesparing bijna onmogelijk worden gemaakt. Hij beroept zich hierbij op het onderzoek van de woningmarktautoriteit CFV.

Dinsdag 20 november stemt de Tweede Kamer over de Wet verhuurderheffing. Hierbij moeten verhuurders belasting gaan betalen over de WOZ-waarde van huurwoningen. Volgend jaar gaat het nog om een relatief klein bedrag, 50 miljoen euro. In 2017 moet de verhuurderheffing al 2 miljard opbrengen, of te wel bijna 75 euro per huurwoning per maand.

De verhuurdersheffing die 2 miljard moet opleveren is een huurbelasting die door huurders wordt opgebracht.

Rampzalige gevolgen
De heffing werpt zijn schaduw vooruit. De bouwsector ligt al vrijwel stil, doordat verhuurders met het oog op de heffing investeringsprojecten afblazen. De berekeningen van het CFV tonen aan dat corporaties de komende jaren te maken hebben met aanzienlijke verliezen en onvoldoende middelen om te investeren. Het CPB had in zijn doorrekening van het regeerakkoord juist betoogd dat de investeringscapaciteit van de corporaties zou toenemen. Wat blijkt is dat in de berekeningen is uitgegaan van een onrealistische stijging van de huizenprijzen.

De effecten van de heffing voor huurders zijn rampzalig. Om de heffing op te brengen zullen de huren gigantisch stijgen. De koopkrachteffecten hiervan zijn tot nu toe onderbelicht gebleven, want ze zijn uitgesmeerd in het inflatiecijfer in plaats van in de koopkracht van huurders. De wachtlijsten zullen alleen maar langer worden en investeringen in woningverbetering en energiebesparing komen op een zeer laag pitje te staan. Het valt te verwachten dat er de komende jaren ook fors geknepen gaat worden op de dienstverlening en het gewone onderhoud.

Alternatief
De Woonbond roept de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de Wet. De budgettaire gevolgen van niet instemmen zijn in 2013 met 50 miljoen euro beperkt te noemen. Daartegenover staat de winst dat we het komend jaar afspraken kunnen maken over een alternatief plan via verplichte investeringsafspraken voor verhuurders. Deze afspraken zullen aan inverdieneffecten de overheid een veelvoud opleveren van de verhuurderheffing.
Provincie:
Tag(s):