maandag, 26. november 2012 - 12:22

Woonbond lanceert actie Huuralarm

Den Haag

De Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2.

'De aangekondigde maatregelen benadelen zowel huurders als verhuurders en helpen de huursector om zeep', aldus directeur Ronald Paping. De Woonbond vertegenwoordigt 6 miljoen huurders.

Krachten bundelen
Met de actie Huuralarm lanceert de Woonbond een grootscheepse campagne tegen het regeerakkoord. Allereerst om hurend Nederland te informeren over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen, maar ook om het verzet daartegen te bundelen. Er is vandaag een petitie gelanceerd en ook worden er acties op en rond het Binnenhof voorbereid. De leden van de Woonbond zullen lokaal in actie komen. De campagne richt zich op een breder publiek dan alleen de huurders en woningzoekenden, omdat de gevolgen ook dramatisch zijn voor verhuurders, de bouw en toeleveringsbedrijven.

Kern van het regeerakkoord is een verhuurdersheffing die het Rijk over vijf jaar 2 miljard euro per jaar moet opleveren, ongeveer 900 euro per huurwoning. Paping: Deze verkapte huurbelasting komt geheel op het bordje van huurders, die het via de huur honderden euro's per jaar kan kosten. Maar verhuurders houden ook geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak.'

Onacceptabel
De Woonbond vindt de aangekondigde huurverhogingen onacceptabel. Huren gaan jaarlijks met 4 tot 9% omhoog. Paping: 'Die enorme huurstijgingen ten tijde van koopkrachtdaling leiden tot grote armoede'. Hij wijst erop dat afschaffing van het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel) de rechtsbescherming van huurders uitholt, evenals het vervallen van de maximale huurgrens voor huurders met een belastbaar inkomen van meer dan 43.000 euro. De maatregelen worden momenteel door de regering uitgewerkt en naar verwachting nog voor het voorjaar in de Kamer behandeld.

Ook het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting luidde de noodklok over de dramatische gevolgen van de plannen. Toch stemde de Tweede Kamer voor de plannen. VVD en PvdA hielden voet bij stuk. De Woonbond wil de maatschappelijke druk zodanig opvoeren dat het wetsvoorstel voor de heffing 2013 en 2014 volgende maand in de Eerste Kamer sneuvelt. VVD en PvdA zijn daar afhankelijk van andere partijen omdat zij er zelf geen meerderheid hebben.
Provincie:
Tag(s):