dinsdag, 17. april 2012 - 18:08

Woonerf krijgt 15 km per uur-bord

Den Haag

Er komt een nieuw snelheidsbord met de maximumsnelheid van 15 km per uur.

'Met dit bord kunnen wegbeheerders vanaf 1 juli 2012 op bijvoorbeeld woonerven expliciet duidelijk maken dat daar een maximumsnelheid van 15 km per uur geldt', meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag.

Minister Schultz van Haegen heeft dinsdag een ministeriele regeling naar de Tweede Kamer gestuurd die dit mogelijk maakt.

Momenteel worden woonerven gemarkeerd door woonerfborden. Automobilisten blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van het feit dat aan het woonerfbord een maximumsnelheid is verbonden.

Het nieuwe snelheidsbord moet voor verduidelijking zorgen. Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 mag binnen een erf niet sneller worden gereden dan 15 km per uur.

Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar door te hard rijden in woongebieden.
Provincie:
Tag(s):