vrijdag, 4. mei 2012 - 12:08

Woudagemaal Lemmer voor restauratie drooggelegd

Lemmer

Voor de restauratie van het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer wordt op maandag 7 mei 2012 een deel van het gemaal drooggelegd. Dit meldt het waterschap Friesland vrijdag.

De drooglegging gebeurt door het plaatsen van twee stalen schotten; één aan de IJsselmeerzijde en één aan de boezemzijde van het gemaal. Daarna pompt de aannemer de in- en uitstroomopeningen van de eerste van de vier te restaureren stoommachines droog.

Subsidie
In september 2011 stelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie van bijna € 1,9 miljoen beschikbaar voor de restauratie van het UNESCO-monument. De totale kosten van dit meerjarenplan worden geschat op € 4 miljoen.

Het droogzetten van de in- en uitstroomopeningen van de eerste stoommachine is nodig voor de ‘onder water' restauratie van het beton- en metselwerk. Ook kunnen zo de stalen in- en uitstroomkokers en de bewegingswerken van de sluisdeuren geconserveerd worden.

In de kelders van het gemaal herstelt de aannemer het, na 95 jaar opgetreden betonrot. Ook zullen de regenwaterafvoer van de daken en de looppaden rondom het gemaal worden verbeterd. In de zomer staan de keuring van de vier stoomketels door het Stoomwezen en de aanleg van een sprinklerinstallatie in het gemaal op de planning.

Terugplaatsen sluisdeuren
Als alle werkzaamheden zijn afgerond, worden de eerste twee sluisdeuren -die afgelopen september voor de restauratie zijn verwijderd - weer teruggeplaatst. Om in de winterperiode het gemaal weer in te kunnen zetten, moet het werk uiterlijk 1 oktober zijn afgerond. In 2013 vindt de ‘onder water' restauratie van de overige drie stoommachines plaats.

Van dichtbij meemaken
Gedurende de gehele renovatieperiode krijgen bezoekers de kans om de restauratie van dichtbij mee te maken. Op zaterdag 12 mei wordt, tijdens de Nationale Molendag, de geplande restauratie voor het eerst aan het publiek gepresenteerd via een informatiepunt in het gemaal.

Op termijn kunnen bezoekers via een speciaal ingerichte kijkplek de restauratiewerkzaamheden met eigen ogen zien. Daarnaast wordt in de komende weken gewerkt aan een informatiepunt in het bezoekerscentrum.
Provincie:
Tag(s):