maandag, 16. juli 2012 - 11:14

Zandkreeksluis eerste sluis in Nederland met led-verlichting

Kats

Rijkswaterstaat voert vanaf deze maand een pilot uit met led-verlichting op de Zandkreeksluis bij Kats. Hiermee is de Zandkreeksluis de eerste sluis in Nederland die voorzien wordt van led-verlichting.

Met deze verlichting worden de energie- en beheerkosten verminderd.

De besparing is te realiseren doordat led’s sneller en dieper kunnen dimmen dan conventionele lichtbronnen en ze direct te ontsteken of te doven zijn. Daarnaast is de technische levensduur van led’s aanzienlijk langer dan de oude lampen.

Momenteel worden de huidige 25 verlichtingsarmaturen van de sluiskolk en de remmingswerken vervangen door drie verschillende typen led-verlichtingsarmaturen die meer of minder strooilicht geven. Tijdens de pilot wordt bekeken welk type het meest geschikt is en hoe de verlichting optimaal toegepast kan worden gezien het aanbod van scheepvaart, dynamisch (uit-)schakelen en dimmen van de verlichting gedurende het schutproces van de sluis. De meest optimale uitkomst wordt uiteindelijk gebruikt. Natuurlijk wordt hierbij ook rekening gehouden met de behoefte van de schippers en de sluisbedienaars.

De uit deze pilot verkregen informatie wordt als input gebruikt voor een aanpassing van de Richtlijn Vaarwegen van Rijkswaterstaat, onderdeel verlichting.
Provincie:
Tag(s):