woensdag, 18. april 2012 - 18:10

Zandlichaam voor de kust wint Delta Water Award

Neeltje Jans

Het team ‘Balance Island’ is winnaar van de Delta Water Award 2012, een prijsvraag voor ‘jonge watertalenten’. Medewerkers van Grondmij, Deltares en Waterarchitect bedachten een speciaal zandlichaam voor de kust waardoor minder zout water in het Haringvliet zal stromen.

Balance Island filtert het zoute water en biedt kansen voor natuur en recreatie. De winnaars krijgen, naast een geldbedrag van 15.000 euro, een studiereis naar de delta van New Orleans.

Juryvoorzitter Wim Kuijken: ‘Dit is een gewaagd maar ook zorgvuldig uitgewerkt plan dat kan helpen bij het terugbrengen van de dynamiek in de Zuidwestelijke delta. Het is een innovatieve en duurzame oplossing voor een probleem dat zich op veel plekken in de wereld voordoet. Het is ook een goed voorbeeld van ‘Buiding with Nature’. Dit principe zou op termijn een exportproduct van Nederland kunnen worden. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen: om tot werkelijke uitvoering te komen, zal vervolgonderzoek nodig zijn. En verder hebben we natuurlijk te maken met de complexe situatie rondom het Kierbesluit Haringvlietsluizen. Desalniettemin is dit een mooi innovatief principe dat aansluit bij een maatschappelijk zeer actueel thema.’

De tweede prijs van 10.000 euro gaat naar het team van ‘Dutch Water Mining’ (Infram, BVR, Imares, Imagro, Decisio) voor hun idee om fosfaten uit het water van het Volkerak Zoommeer te winnen en daarmee tegelijkertijd de schadelijke ontwikkeling van blauwalg tegen te gaan. Derde is team ‘de KREEK teRUG’ (Deltares, Imares) met een project waarbij op slimme manier zoetwater kan worden vastgehouden in kreekruggen ten behoeve van de landbouw.

Eervolle vermeldingen zijn er voor de twee andere genomineerden: ‘Wind4Water’ (Universiteit Wageningen en TU Delft) voor een combinatie van een windmolen en een hydraulische waterpomp, waardoor zelfstandig en kleinschalig zoet water geproduceerd kan worden en ‘Welvarend Westerschelde’ (Royal Haskoning, Universiteit Wageningen) voor een slimme ‘toolbox’ waarmee de diverse belangen voor natuur en economie in kaart gebracht kunnen worden.

Bij de start van de Delta Water Award, begin 2011, dienden 16 teams van ‘young professionals’ en studenten een idee in. De vijf beste plannen werden genomineerd en mochten verder worden uitgewerkt, bijgestaan door de partners achter de prijsvraag Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Evides Waterbedrijf, Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports en de Delta Academy van Hogeschool Zeeland.

Een ‘stevige’ jury beoordeelde de eindresultaten op innovativiteit en duurzaamheid, maar ook op economische haalbaarheid. Naast juryvoorzitter Wim Kuijken (deltacommissaris) bestond de jury uit Tineke Huizinga, staatssecretaris Verkeer en Waterstaat en Minister van VROM in het vorige kabinet, Adriaan Geuze, Landschapsarchitect, professor Marcel Stive, TU Delft en voormalig lid van de 2e Deltacommissie, Marike van Lier Lels bestuurscommissaris van containervervoerder Maersk, Professor Patrick Meire van de universiteit van Antwerpen en professor Jaap van Duijn, lid van de 2e Deltacommissie en bestuurder van het Nationaal Groenfonds.

De awards werden uitgereikt door de juryvoorzitter samen Commissaris van de Koningin Karla Peijs tijdens een zeer goed bezochte ‘Delta Water Dag’ op Neeltje Jans, georganiseerd door het Kennis Netwerk Delta Water (KNDW).
Het KNDW is een netwerkorganisatie waarbinnen kennisinstituten, overheden en ondernemingen op het gebied van water elkaar versterken. Naast de prijsuitreiking, bestond de Delta Water Dag uit excursies langs innovatieve projecten in Zeeland en een mini-symposium waar sprekers Koos van Oord (Topsector Water) en Bart Jan Krouwel (onder meer mede-oprichter Triodosbank) ingingen op de vraag hoe plannen voor innovaties daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. De Delta Water Dag werd bezocht door 250 professionals en betrokkenen uit de watersector.
Provincie:
Tag(s):