zondag, 10. juni 2012 - 10:03

Zeearendjong Oostvaardersplassen geringd

De zeearenden uit natuurgebied de Oostvaardersplassen hebben voor het zevende jaar met succes gebroed. Er zit dit jaar één jong in het kolossale nest. Staatsbosbeheer heeft vrijdagmorgen de jonge zeearend geringd.

In 2008 en 2011 waren er twee jongen in het nest, dus er zijn inmiddels negen jonge zeearenden in de Oostvaardersplassen, natuurgebied tussen Almere en Lelystad, uit het ei gekropen. Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland, na een afwezigheid van eeuwen. Inmiddels zijn er vier plekken in Nederland waar de zeearend broedt, naast de Oostvaardersplassen broeden er zeearenden in het Lauwersmeer, de Biesbosch en het Roggebotsebos in Flevoland.

Het jong weegt maar liefst 4,3 kilo. De vleugellengte bleek 39,5 cm. Het is waarschijnlijk een vrouwtje. De vogel is in uitstekende gezondheid. Het jong werd geringd, en uitgebreid onderzocht. Vogels worden geringd om meer informatie te krijgen over verspreiding, vestiging en leeftijd.
Provincie:
Tag(s):