maandag, 20. augustus 2012 - 15:38

Zeeuwse opening Open Monumentendag 2012 in Zierikzee

In het Stadhuismuseum in Zierikzee vindt op vrijdagmiddag 7 september de Zeeuwse opening van de Open Monumentendag plaats.

Met het thema ‘Groen van Toen’ staat dit jaar tijdens de Open Monumentendag de relatie tussen monument en zijn omgeving centraal. Rood en groen ontmoeten elkaar. In Zeeland, waar natuur nooit toevallig is, zijn op zaterdag 8 september ruim driehonderd monumenten te bezichtigen. De organisatie van de Zeeuwse opening ligt in handen van de SCEZ samen met de gemeente Schouwen-Duiveland.

Ieder jaar organiseert de SCEZ samen met een Zeeuwse gemeente de provinciale opening van de Open Monumentendag. Dit jaar is de keuze op Schouwen-Duiveland gevallen vanwege het rijke erfgoedverleden van de gemeente en haar op handen zijnde integrale erfgoednota 2012-2018.

Het Zeeuwse openingsprogramma op vrijdag 7 september in Zierikzee staat geheel in het teken van ‘rood en groen’. Sprekers gaan in op het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland, op historische buitenplaatsen en hun parken, op waardevolle groene monumenten en op bunkers als biotoop van bijzondere flora en fauna.
Deelname aan de Zeeuwse opening van de Open Monumentendag gebeurt op basis van uitnodiging.

In Zeeland zijn op zaterdag 8 september ruim driehonderd monumenten te bezichtigen. Een aantal daarvan zijn ook op zondag 9 september opengesteld. In verschillende gemeenten vinden activiteiten rond de open monumenten plaats zoals markten, tentoonstellingen, wandelingen en fietsroutes. Naast de diverse gemeentelijke informatiebrochures die begin september verschijnen, kan ook de landelijke website www.openmonumentendag.nl zicht bieden op de deelnemende monumenten en de diverse activiteitenprogramma’s.
Ook dit jaar stelt de Provincie Zeeland weer gratis openbaar vervoer beschikbaar op zaterdag 8 september. Gratis vervoer is alleen mogelijk op vertoon van een vervoerbon. Kijk hiervoor op www.degoedekantop.nl of in de huis-aan-huis-bladen van week 35.

‘Groen van Toen’ nodigt niet alleen uit tot het bekijken van Zeeuwse monumenten van binnenuit, maar vooral ook tot het ontdekken van de rode en groene monumenten als een vervlochten geheel.

In september verschijnt eveneens de Routewaaier Zeeuwse musea. Fietsen langs de sporen van het Zeeuws erfgoed, een uitgave van Promotie Zeeland Delta en de SCEZ. In de Routewaaier zijn tien fietsroutes opgenomen langs Zeeuws erfgoed, met telkens een museum als start en finish. De themaroutes en bezienswaardigheden in het landschap zijn onlosmakelijk verbonden met de collecties van de musea.

Tijdens de Zeeuwse opening van de Open Monumentendag zal er ook aandacht zijn voor de nieuwe Routewaaier.
Provincie:
Tag(s):