woensdag, 14. maart 2012 - 19:29

Zeeuwse visserijprojecten krijgen subsidie Europees Visserijfonds

Zeeland

Vier Zeeuwse initiatieven ontvangen subsidie uit het Europees Visserijfonds via het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Gedeputeerde Kees van Beveren is blij dat deze projecten voor een subsidie in aanmerking komen. "Uitvoering van deze innovatieve projecten levert een bijdrage aan de verdere verduurzaming van de Zeeuwse visserijsector. Als Provincie Zeeland zullen we ons voor deze sector blijven inspannen!"

De subsidie wordt gegeven in het kader van het zogenaamde as-4 van het Europees Visserij Fonds. Via dat fonds wordt de lokale werkgelegenheid in visserijregio's bevorderd en de concurrentiekracht van de lokale economie versterkt. Netwerken en samenwerking zijn daarbij sleutelwoorden.

De volgende Zeeuwse initiatieven ontvangen de subsidie:
Kramer Machines B.V. ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van een vissysteem op basis van de pulstechniek voor de visserij op mesheften (ensis).
Het samenwerkingsverband van vier vooraanstaande bedrijven uit de mosselsector ontvangt subsidie om de mogelijkheden te verkennen om mosselen op de Noordzee te produceren met het doel een structureel grotere mosselproductie te realiseren.

Vijf visserijbedrijven uit Arnemuiden, Tholen en Yerseke ontvangen subsidie voor het feit dat zij samenwerken om het pulssysteem verder te ontwikkelen en daarmee de visserij duurzamer en rendabeler te maken.
Binnen een ander samenwerkingsverband tussen een visserijonderneming en een machinebedrijf ontvangt men subsidie voor het ontwikkelen van alternatief vistuig voor de mattenvisserij, dat geschikt is voor de visserij op tong op de stenige Zuidelijke bestekken

De initiatieven krijgen in totaal € 1.097.332. Provincie Zeeland financiert 76% van dit bedrag. Dat was nodig om aanspraak te maken op de overige 24% vanuit het Europees Visserijfonds. Provincie Zeeland financiert haar bijdrage grotendeels met budget uit de Stimuleringsregeling Voordelta omdat bijna alle projecten een relatie met de Voordelta hebben.
Indieners initiatieven

Onder voorzitterschap van gedeputeerde Kees van Beveren droeg de Zeeuwse Lokale Visserijgroep de projecten voor aan het Ministerie van EL&I.
Provincie:
Tag(s):