dinsdag, 10. januari 2012 - 8:50

Zero-tolerance voor geweld

In Gelderland-Zuid hebben geweldszaken de hoogste prioriteit. Dat is terug te zien in de jaarcijfers van 2011.

Burgers die aangifte deden van bijvoorbeeld een overval of een mishandeling, zagen hun zaak vaak opgelost.

Het aantal overvallen en straatroven nam in 2011 af. Na de piek van 2010 (131) is het aantal overvallen nu terug naar het niveau van 2009 (82 in 2011, 84 in 2009). Veel overvallen werden opgelost: 56% (30% in 2010). Ook de straatroven zijn nu op het laagste aantal sinds 2006: 110. Het ophelderingspercentage steeg naar 35% (29% in 2010).
De overvallen blijven een speerpunt in 2012. Het overvallenteam werkt in dezelfde samenstelling verder aan het oplossen van zaken.

Andere criminaliteit met veel impact op het slachtoffer zijn mishandeling en bedreiging. Deze hebben ook een relatief hoog ophelderingspercentage. Het aantal bedreigingen bleef bijna gelijk (857 in 2010 en 859 in 2011); tweederde van de zaken werd opgelost. In 2011 is 1672 keer aangifte gedaan van mishandeling. Bijna 75% werd opgelost.

In 2011 zijn verschillende grootschalige onderzoeken gedaan naar zaken waarbij moord of doodslag werd vermoed. In drie gevallen bleek dat het geval te zijn: bij een 56-jarige man uit Lichtenvoorde die werd gevonden in de Bergsche Maas bij Nederhemert-Zuid, bij het overlijden van een 68-jarige bewoonster van de Cronjéstraat in Nijmegen en bij het overlijden van een 57-jarige man in zijn woning in Tiel. In al deze onderzoeken zijn verdachten aangehouden.
Het onderzoek naar de dood van ‘de Mientjes’ (twee Nijmeegse buurvrouwen) is afgerond na de veroordeling van de verdachte door de rechtbank in Marokko. Helaas moest in 2011 het onderzoek naar de dood van een 53-jarige Nijmegenaar bij een overval op zijn woning (in 2010) worden beëindigd. Er waren geen aanknopingspunten meer om het onderzoek verder voort te zetten. Wanneer er nieuwe informatie komt, wordt het onderzoek opnieuw opgestart.

Georganiseerde criminaliteit
De aanpak van de georganiseerde hennepteelt in 2011 stond voor een groot deel gestaan in het teken van het onderzoek naar een heel grote growshop in Wijchen. Eind januari werd daar een inval gedaan. Daarnaast waren er invallen, een team van 450 man werkte mee aan de actie, op 25 plekken in onder meer Nijmegen, Rotterdam, Gendt, België, Aruba en Spanje. In totaal ging het om ruim 20 miljoen euro aan handelswaar.

In 2011 steeg het aantal woninginbraken in Gelderland-Zuid met 17% (van 2847 naar 3337). Omdat de focus bij het opsporen van geweldszaken ligt, is het ophelderingspercentage laag (8%). Het gebruik van het Politie Keurmerk Veilig Wonen door partners en preventie-acties zijn (en worden) gehouden om woninginbraken te voorkomen.

Hierboven staan de cijfers van de objectieve veiligheid. In 2012 blijft ook aandacht voor de subjectieve veiligheid. Daarvoor is het belangrijk, zo niet noodzakelijk, om als één overheid op te treden. De politie blijft samen met haar partners langdurig investeren in veiligheid.

De focus blijft in 2012 bij overvallen, jeugd(criminaliteit) en georganiseerde criminaliteit (o.a. hennep). De volledige aanpak van veiligheidsthema’s is te vinden in het jaarplan 2012 .
Provincie:
Tag(s):