woensdag, 18. april 2012 - 11:57

Zestiende eeuws scheepswrak gevonden bij Stavoren

Stavoren

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert van 11 tot 20 april 2012 een onderzoek uit op een scheepswrak dat rond 1500 voor de haven van Stavoren is gezonken.

Op dit moment is slechts bekend dat het hier om een handelsschip gaat dat zwaar, stevig is gebouwd en waarvan de huidplanken dakpansgewijs over elkaar heen liggen.

'Een belangrijke vondst omdat we nog maar heel weinig weten van schepen die rond de overgang tussen 15de en 16de eeuw op deze wijze gebouwd werden', meldt de Rijksdienst woensdag. De ontdekking werd gedaan door amateurarcheologen van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW).

Dit ‘veldwerk’ heeft, naast wetenschappelijk onderzoek, nog een tweede doel. Met het onderzoek naar het schip in Stavoren wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een gelimiteerd aantal studenten de gelegenheid geboden ervaring op te doen met archeologisch onderzoek onder water.

Voor studenten archeologie in Nederland zijn er tot op heden geen mogelijkheden geweest om praktijkervaring op te doen en Nederland kent nog maar weinig onderwater-archeologen. En dat is vreemd want Nederland is een ‘zeevarende natie’ en Nederlanders voelen zich verbonden met hun maritieme tradities.

Het schip wordt overigens niet gelicht. Na dit zogenaamde waardestellende onderzoek, zal het schip blijven liggen waar het ligt. Behoud in situ zoals dat heet, is een belangrijk uitgangspunt van de Rijksdienst als het gaat om de zorg voor ons erfgoed.

Het scheepsarcheologisch onderzoek bij Stavoren wordt uitgevoerd in het kader van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat in 2012 van start is gegaan.

De doelstelling van het programma is dat het Nederlands Maritiem Erfgoed in Nederland en daarbuiten beter wordt onderzocht en beheerd en dat de kennis en het begrip over ons maritiem verleden wordt vergroot.
..
Provincie:
Tag(s):