donderdag, 9. augustus 2012 - 23:40

Zorgen om Belgische kerncentrales

Maastricht

De veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt donderdag melding van mogelijke problemen bij de kerncentrales in Doel en Tihange in België.

Gisteren werd de voorzitter van de Veiligheidsregio ZL, burgemeester Hoes, door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geïnformeerd over de mogelijke problemen met reactor Doel3 van de kerncentrale in Doel, in de buurt van Antwerpen. Tijdens regulier onderhoud (de reactor is dan niet in bedrijf) zijn afwijkingen geconstateerd in de dichtheid van de wand van deze reactor.

De reactor Tihange2 van de kerncentrale Tihange, in de buurt van Luik, is van dezelfde fabrikant. In verband met reeds gepland onderhouds-werkzaamheden wordt de reactor Tihange2 de komende week stilgelegd. De komende maand worden daarbij ook metingen uitgevoerd.

De Belgische autoriteiten hebben het ministerie van Economische Zaken , Landbouw en Innovatie direct geïnformeerd over de gemeten afwijking bij Doel3 en de voorgenomen metingen bij Tihange2. Op haar beurt informeerde het ministerie de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De Belgische autoriteiten hebben aangegeven extra onderzoek te willen verrichten. De reactor Doel3 ligt sinds juli jl. stil voor groot onderhoud. In afwachting van volledig resultaten ligt reactor Doel3 minstens tot 31 augustus stil en is er geen acuut gevaar. Beide reactoren worden onderzocht.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Belgische autoriteiten gevraagd om hem op de hoogte te houden van de uitkomsten van het verdere onderzoek en mogelijke ontwikkelingen. De minister heeft ook toegezegd om de regio op de hoogte te blijven houden. Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is tevreden over de snelle informatieverstrekking vanuit het ministerie en de voorgenomen stillegging van reactor Tihange2.
Provincie:
Tag(s):