zaterdag, 3. november 2012 - 10:32

Zuid-Holland gaat meer werk maken van dierenwelzijn

De provincie Zuid-Holland gaat meer werk maken van dierenwelzijn. Dit gebeurt op aandringen van de Partij voor de Dieren.

Zij diende daarover tijdens de provinciale begrotingsbehandeling met succes een motie in. Daarin staat dat de provincie de voornemens voor verbeteringen op dierenwelzijnsgebied in concrete maatregelen moet omzetten. De motie werd gesteund door de SP, GroenLinks, PvdA en de PVV.

In het huidige coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten staat letterlijk dat de provincie dierenleed wil voorkomen. Zo zullen er visvriendelijke gemalen komen en diervriendelijke oevers worden aangelegd. Ook zal Zuid-Holland, om de dieren meer de ruimte te geven, gaan overleggen met de buurprovincies en natuurbeheerders. Verder staat de provincie alleen jacht toe als dieren aantoonbaar schade aan gewassen of veiligheidsrisico’s veroorzaken en als diervriendelijker methoden geen resultaat opleveren.

Tot nu toe is het vooral bij deze mooie woorden gebleven, constateerde de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Er wordt wel over dierenwelzijn gesproken, maar er zijn nog geen concrete resultaten op het gebied van dierenwelzijn behaald. Laat staan dat dit speerpunt op een meetbare, aanvaardbare of realistische manier is uitgewerkt. Daarom diende de partij tijdens de begrotingsbehandeling een motie in, die Gedeputeerde Staten opdraagt nu echt werk te gaan maken van dierenwelzijn.

Volgens fractievoorzitter Carla van Viegen is er de afgelopen tijd veel over dierenwelzijn gepraat, zijn er mooie nota’s verschenen, maar worden er ondertussen steeds meer afschotontheffingen voor dieren verleend. En daar is het dierenwelzijn in het geheel niet bij gebaat. Ook is er nog niets concreets gedaan om dierenwelzijn te verbeteren’. De nu aangenomen motie moet daarin verandering gaan brengen.

De mogelijke komst van megastallen in Zuid-Holland baart de Partij voor de Dieren grote zorgen. De partij is daar fel tegen, omdat megastallen niet het dierenwelzijn, de duurzaamheid en de menselijke belangen dienen. Verder is de partij tegen de voorgestelde bezuinigingen op de natuurontwikkeling. Ze wil dan ook van Gedeputeerde Staten weten hoe die de voorgenomen realisatie van de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wil op korte termijn gaan betalen, omdat er enkel grond ter beschikking is voor de realisatie van de natuur en nog geen geld. Daardoor kan de realisatie van de EHS nog meer vertraging gaan oplopen.
Provincie:
Tag(s):