woensdag, 31. oktober 2012 - 21:47

Zuidwest Drenthe heeft Regionale Woonvisie

Regio

De vier gemeenten in de regio Zuidwest Drenthe (Meppel, De Wolden Westerveld en Hoogeveen) hebben een Regionale Woonvisie vastgesteld. In deze visie is de gezamenlijke woningbouwopgave bepaald.

Voorzitter van de stuurgroep Anno Wietze Hiemstra: “Door de veranderende huishoudensontwikkeling (minder mensen in één woning) en veranderende woningmarkt is afstemming van groot belang. In de Regionale Woonvisie zijn de vier woonvisies van de vier gemeenten samengebundeld in een gezamenlijke visie. Hiermee voorkomen we overaanbod en concurrentie.”

De verandering in de woningmarkt kenmerkt zich enerzijds door een woningzoeker die veel eisen stelt aan een woning en die daarbij kijkt over gemeentegrenzen. Aan de andere kant is de bouwopgave in Drenthe beperkt door een veranderende huishoudensontwikkeling. Deze kenmerkt zich nu al door bevolkingsdaling in verschillende kernen in de regio. In de Regionale Woonvisie is rekening gehouden met de nieuwste bevolkingsprognose van de provincie Drenthe. Hierin wordt voor de regio Zuidwest Drenthe rekening gehouden met een toename van ongeveer 3700 woningen tot 2020.

De concurrentie op de woningmarkt in Zuidwest Drenthe is beperkt. Dit blijkt uit de verhuizingen binnen de regio. De verhuizingen naar buiten de regio zijn groter dan binnen de regio. Dit komt tot uiting in verhuizingen tussen bijvoorbeeld Meppel en Zwolle en Steenwijkerland, en in Hoogeveen richting de gemeente Hardenberg. Daarnaast hebben de gemeenten andere woonmilieus te bieden. Meppel kiest bijvoorbeeld voor uitbreiding, Hoogeveen legt de focus op inbreiding oftewel bouwen binnen de bestaande kern. De Wolden en Westerveld hebben juist veel te bieden op het vlak van landelijk wonen.
Provincie:
Tag(s):