vrijdag, 6. januari 2012 - 16:32

Zwakke dijken in Friesland worden verstevigd

Leeuwarden

De algemene situatie voor wat betreft het hoge waterpeil in de gebieden met de knelpunten in Friesland is zorgelijk maar stabiel. Dit meldt het Waterschap Friesland vrijdagmiddag.

Wel zal het waterschap zaterdag een start maken om zo'n 700 meter verzwakte dijken en kades te verstevigen. De zwakke doordrenkte dijkvakken zullen uit voorzorg worden verstevigd.

De retentiegebieden doen hun werk. Het peil zakt langzaam, maar blijft hoog en de krachtige wind houdt aan. Grootste zorg: verweking van kades.

Sinds vrijdagmiddag wordt er water afgestroomd uit het Lauwersmeer op de Waddenzee. Dit heeft nog geen effect op de Friese boezem, omdat het waterpeil van het Lauwersmeer te hoog blijft om bij Dokkummer Nieuwe Zijlen de sluizen te openen voor het afstromen van water.

Pas in de nacht van vrijdag op zaterdag lukt het enkele uren om water uit de Friese boezem af te stromen op het Lauwersmeer. De verwachting is dat vanaf zondagmiddag de spuicapaciteit voor Friese boezem zal toenemen waardoor het waterpeil in Fryslân sneller zal zakken.

In De Lyte sijpelt geen water meer uit de kade. Wetterskip Fryslân heeft herstelwerkzaamheden succesvol uitgevoerd. Op De Burd zijn twee inspecteurs van Wetterskip Fryslân actief en twee kranen die grond verzetten.

De kraan aan de zuidzijde voert kleine herstelwerkzaamheden uit. De kraan aan de noordkant is bezig met het versterken en verhogen van de kade, waaruit gisteren water lekte. Hierdoor wordt het transformatorhuis weer veilig gesteld, waardoor de stroomvoorziening in het gebied wordt gewaarborgd.

Zuidwest Fryslân heeft de wateroverlast onder controle. Dit blijkt uit de eerste terugkoppeling van de kade-inspecties van Wetterskip Fryslân. Het waterpeil in zuidwest Fryslân is lager, waardoor de kans op wateroverlast is afgenomen. De situatie in Noordoost en midden Fryslân is nog steeds zorgelijk, maar stabiel. Grootste zorg blijft de verweking van de kaden.
Provincie:
Tag(s):