dinsdag, 1. mei 2012 - 21:32

Zweedse korhoenders losgelaten op Sallandse Heuvelrug

Nijverdal

Provincie Overijssel, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben maandagmiddag vijf Zweedse korhoenders losgelaten op de Sallandse Heuvelrug.

De vier hanen en één hen zijn maandag in samenwerking met de Duitse collega's uit het Rhön-gebied gevangen in het noorden van Zweden. Ze zijn gelijk naar Nederland vervoerd om ze zo min mogelijk te verstoren. De korhoenders renden na de vrijlating uit de transportboxen gelijk de hei op.

Overlevingskans
Het bijplaatsen van de Zweedse korhoenders is een ultieme poging om deze vogelsoort voor Nederland te behouden. De huidige populatie bestaat momenteel uit slechts 2 hanen (mannetjes) en 8 à 10 hennen (vrouwtjes). Het bijzetten van de Zweedse korhoenders moet verdere inteelt voorkomen en zo de overlevingskans van het korhoen in Nederland vergroten.

Hoopgevend >
Het is de eerste keer dat er in Nederland wilde exemplaren zijn bijgezet. Ook internationaal gezien is deze beschermingsmaatregel zeldzaam. Bij een vergelijkbaar project in de Rhön in Duitsland zijn de voorlopige resultaten echter hoopgevend.

Zenders
De uitgezette vogels zijn voor het loslaten nauwlettend onderzocht. Een haan en een hen zijn bovendien gezenderd. Dit onderzoek is nodig omdat het op dit moment nog steeds niet duidelijk is waarom het zo slecht gaat met het Nederlandse korhoen.

"We hopen met het bijplaatsen van korhoenders tijd te kopen", zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. "Door gericht onderzoek proberen we te achterhalen waarom het met de voortplanting zo slecht gaat en hoe we dat kunnen verbeteren."

Meer korhoenders
Volgend jaar zullen de drie natuurorganisaties, in samenwerking met de provincie Overijssel, nog eens Zweedse korhoenders vangen en uitzetten in Nederland. Dit zullen er meer zijn dan de huidige vijf. Vermoedelijk gaat het dan om nog eens twintig korhoenders. Na twee jaar moet het onderzoek klaar zijn. Dan wordt bepaald of het project wordt voorgezet of niet.
Provincie:
Tag(s):