woensdag, 25. juli 2012 - 12:48

Zwemwaterkwaliteit in Zeeland

Zeeland

De tijd om met mooi weer lekker te zwemmen in een meer of de zee komt er weer aan. Dan is het belangrijk dat het water schoon is. Daarom wordt de zwemwaterkwaliteit elk jaar van april tot en met september gemeten.

Dit wordt gedaan in het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Deze metingen voeren de waterbeheerders Rijkswaterstaat directie Zeeland en Waterschap Scheldestromen uit. Dat doen ze minimaal eens per maand op 55 verschillende locaties. Op vrijwel alle locaties wordt in de meeste gevallen eens in de 14 dagen gemeten. Bij deze metingen wordt met name gekeken naar de bacteriologische verontreinigingen.

Doorgaans voldoet de kwaliteit van het zwemwater aan de wettelijke normen. Bij een overschrijding van de normen neemt de Provincie Zeeland maatregelen in samenspraak met de waterbeheerder. Afhankelijk van de afwijkingen wordt er een waarschuwing afgegeven, wordt zwemmen ontraden of wordt er een zwemverbod ingesteld. Bij een verbod wordt dit met borden op de zwemlocatie aangegeven. Verder wordt er melding van gemaakt in de landelijke en regionale dagbladen.

Alle zwemwaterlocaties in Zeeland, waar het zwemwater wordt gecontroleerd, zijn te herkennen aan de informatieborden met daarop onder meer het nummer van de zwemwatertelefoon. Bij de toekenning van de blauwe vlag is de kwaliteit van het zwemwater ook een criterium.
Provincie:
Tag(s):