vrijdag, 8. juni 2012 - 11:06

Zwerfafval op Waalstrand heeft grote gevolgen

Nijmegen

Zwerfafval op het Waalstrand zorgt niet alleen voor stank, vervuiling en gevaar voor snijwonden. Voor dieren die op het strand of in de Waal leven kan dit grote gevolgen hebben; vooral vogels en vissen stikken of verhongeren doordat zij (plastic) afval voor eten aanzien.

De werkgroep van de Partij voor de Dieren in Nijmegen wil hier aandacht op vestigen door op zaterdag 9 juni een deel van het zwerfafval op te ruimen aan het Waalstrandje van Nijmegen.

“Veel mensen beseffen niet dat rondslingerend strandafval niet alleen maar vervelend is bij een strandbezoek, maar veel verdergaande gevolgen heeft.” aldus Bart Kuijer namens de Partij voor de Dieren. “De grote ronddrijvende plastic afvalhopen in de oceanen, beter bekend onder de naam ‘plasticsoep’, worden mede veroorzaakt door afval uit rivieren, dus ook uit de Waal.

De ‘plasticsoep’ in de diverse oceanen vormt een enorme bedreiging voor de natuur. Het plastic levert gevaar op voor de dieren die het eten en belandt zo ook in onze voedselketen. De gifstoffen in plastic zoals DDT´s en PCB´s worden opgenomen in het vetweefsel van de vis. De grootste plasticsoep in de wereld bevindt zich in de Grote Oceaan en is naar schatting zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal bij elkaar. Het grootste deel van dit plastic bestaat uit zeer kleine deeltjes die met de bestaande methoden zeer moeilijk uit het water te verwijderen zijn.

“Het is van groot belang dat de toevoer van plastic afval naar de oceanen zo snel mogelijk stopt.” stelt Bart , “Naast het terugdringen van het gebruik van plastic en het bevorderen van afvalscheiding en recycling van plastic, hoop ik dat zoveel mogelijk mensen de stranden schoon maken en vooral schoon houden. Wij beginnen hiermee op 9 juni.”
Provincie:
Tag(s):