maandag, 18. juni 2012 - 15:53

Zwolse regio beter beschermd tegen hoogwater

Zwolle

Een dijkverlegging in Westenholte en een uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldeneler buitenwaarden moeten Zwolle en het achterland veilig en droog houden.

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, maandag 18 juni, het startschot gegeven voor het project Ruimte voor de Rivier Zwolle.

Een onderdeel hiervan is het 300 meter landinwaarts verleggen van ruim twee kilometer IJsseldijk waardoor de IJssel meer ruimte krijgt. “Dankzij deze innovatieve maatregelen daalt bij hoogwater het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n 14 centimeter. Hierdoor houden de inwoners en bedrijven in de Zwolse regio droge voeten”, aldus Atsma. De maatregelen maken deel uit van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier.

Ruimte voor de Rivier
Om Nederland voldoende veilig, leefbaar én aantrekkelijk te houden geeft het rijk rivieren meer ruimte. In het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier zijn meer dan 30 maatregelen opgenomen waarmee riviergebieden zowel veiliger bij hoogwater als aantrekkelijker voor natuur en recreatie worden gemaakt. Op dit moment is 80 procent van de projecten in uitvoering en zijn er reeds twee projecten opgeleverd: Zuiderklip (Noord-Brabant) en Hondsbroeksche Pleij (Gelderland).

Atsma: “Er wonen vier miljoen Nederlanders in de buurt van rivieren. Om hen tegen het toenemende overstromingsgevaar te beschermen moet de waterstand omlaag. Dat lukt niet met alleen het verhogen van huidige dijken. Daarvoor zijn ook innovatieve maatregelen zoals hier nodig.”

Rijkswaterstaat voert samen met waterschappen, gemeenten en provincies op meer dan 30 plekken langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek maatregelen uit. In totaal is ruim 2,3 miljard euro beschikbaar om te zorgen dat het Nederlandse rivierengebied uiterlijk in 2015 beter beschermd is tegen hoogwater.

Situatie rond Zwolle
Bij hoogwater op de IJssel — veroorzaakt door hoogwateraanvoer vanuit de Rijn/Duitsland - bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle en het achterland. Mede door de dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldeneler buitenwaarden daalt het niveau van de IJssel bij hoogwater aanzienlijk: 14 centimeter bij Westenholte en 8 centimeter bij Schelle.

De maatregelen worden uitgevoerd door het Waterschap Groot Salland in samenwerking met de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu. De plannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden die ook bij de uitvoering zullen worden betrokken.
Provincie:
Tag(s):