donderdag, 21. november 2013 - 9:25 Update: 03-07-2014 0:48

1 op de 10 huishoudens kan geen maand zonder loon

1 op de 10 huishoudens kan geen maand zonder loon
Foto: Archief FBF.nl
Foto van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Twee op de vijf consumenten kunnen minimaal zes maanden in hun levensonderhoud blijven voorzien bij verlies van hun voornaamste inkomensbron. Eén op de tien zou in deze situatie nog geen maand in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoewel ‘kunnen rondkomen’ door een ruime meerderheid als eigen verantwoordelijkheid wordt gezien, verwacht men wel dat financiële instellingen en de overheid hen beschermen tegen onverstandige financiële beslissingen. Dit blijkt uit de Publieksmonitor 2013 van Platform Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders.

Nederlanders houden hun financiën nauwlettend in de gaten. Een ruime meerderheid let op hoeveel geld hij uitgeeft, doet geen uitgaven die hij niet kan betalen, koopt niet op afbetaling en betaalt zijn rekeningen op tijd. Wel heeft twee vijfde van de consumenten in het afgelopen jaar weleens een betalingsherinnering ontvangen en probeert circa 40% zijn uitgaven te beperken. Ondanks de zorgvuldige omgang met de huishoudfinanciën komt rood staan bij de bank toch regelmatig voor. Ongeveer de helft van de consumenten staat wel eens rood, 17% zelfs regelmatig.

Driekwart van de Nederlanders geeft aan bij financiële beslissingen rekening te houden met de toekomst. Dit vertaalt zich in de eerste plaats in budgetteren ten behoeve van de kortere termijn: de helft van de consumenten probeert zich aan budgetten te houden voor specifieke doelen, zoals dagelijkse boodschappen of vakanties. Ook spaart een ruime meerderheid van de Nederlanders, hoewel dit meestal niet met een specifiek doel is.

Categorie: