donderdag, 23. mei 2013 - 10:32 Update: 03-07-2014 0:57

15.000 banen bij het Rijk weg

foto van ministerie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Bij het Rijk verdwijnen de komende vijf jaar tussen 12.000 tot 18.000 banen. Dat blijkt uit een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer.

Minister Blok moet tot 2018 4,2 miljard euro bezuinigen op het huidige budget van ruim 17 miljard euro van de rijksdienst. Tot 2018 krimpt het personeelsbestand van het Rijk met 8 tot 12 procent. Deze taakstellingen zijn al ingeboekt op de begrotingen van de ministeries. Door de activiteiten in de Hervormingsagenda kan een deel van deze bezuinigingen worden opgevangen door een efficiënte samenwerking, aldus Blok. De komende jaren verlaten veel oudere medewerkers het Rijk. Gelijktijdig verdwijnen veel arbeidsplaatsen onder meer bij de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen, waardoor er niet automatisch een nieuwe instroom volgt.
Hoeveel banen precies verdwijnen en waar ze verdwijnen is nog niet duidelijk. Met de bonden is overeenstemming bereikt over sociaal beleid. Daarbij is onder meer afgesproken dat er voorlopig geen gedwongen ontslagen vallen.
 

Provincie: