vrijdag, 25. oktober 2013 - 23:12 Update: 03-07-2014 0:50

In 2015 verdwijnen 22.000 banen in de zorg

Foto van thuiszorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit de arbeidsmarkteffectrapportage blijkt dat op landelijk niveau de werkgelegenheid in de langdurige zorg en de jeugdzorg in 2015 met 22.000 voltijdbanen zal afnemen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) vrijdag.

Na 2015 neemt de werkgelegenheid weer toe door groeiende zorguitgaven en vergrijzing. Hierdoor ligt in 2017 de werkgelegenheid op een hoger niveau dan in 2011 en nog ongeveer 15 duizend fte (25 duizend personen) lager dan in 2013.

Natuurlijk verloop en verschuiving werkgelegenheid
De verwachte daling in de werkgelegenheid kan deels worden opgevangen door het natuurlijk verloop van personeel. Het netto verloop in de huidige AWBZ is ongeveer 35.000 voltijdbanen (55 duizend personen per jaar). 

Zo zou het verlies aan werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp door natuurlijk verloop worden opgevangen in 31 maanden. In de langdurige GGZ is dit ongeveer een half jaar, in de gehandicaptenzorg ongeveer vier maanden. 

Een deel van de werkgelegenheid verschuift daarbij van het publieke naar het private domein, bijvoorbeeld in de huishoudelijke hulp. Tot slot kunnen de effecten worden gedempt door een gematigde loonontwikkeling, zoals in het Zorgakkoord.

 
Categorie: