maandag, 30. september 2013 - 21:55 Update: 03-07-2014 0:51

4000 reacties op bezuinigings-voorstellen zorg

Foto ministers Schippers | RVD
Foto: Archief FBF.nl
Foto ministers Schippers | RVD
Foto: Archief FBF.nl

Om de zorgkosten in de hand te houden is in het regeerakkoord afgesproken dat er voor een bedrag van 1,2 miljard aan behandelingen met een lage ziektelast uit het verzekerde pakket zou moeten verdwijnen. In februari riep minister Schippers in het programma Buitenhof zorgpartijen en burgers op om mee te denken welke behandelingen uit het pakket zouden kunnen.

Tot 1 september konden mensen hun ideeën insturen. Er zijn bijna 4000 reacties binnengekomen. 20% van deze reacties (807 meldingen) hadden daadwerkelijk betrekking op het verzekerde pakket.

Bezuinigingen anders invullen

Uit de reacties en overleggen met veldpartijen bleek dat men de bezuiniging op het verzekerde pakket op een andere wijze ingevuld zou willen zien dan door de eerder aangekondigde versobering van het pakket. Dit sluit aan bij de sindsdien gemaakte afspraken in het zorgakkoord van juli. Hieruit volgt dat het verzekerde pakket zoveel mogelijk in stand blijft, maar dat artsen beter gaan letten op wat wel en niet medisch noodzakelijk is. Daarnaast blijft de opgave uit het regeerakkoord Rutte I om 300 miljoen uit het pakket te halen op grond van ‘stringent pakketbeheer’ bestaan.

Rapportage van de reacties

Verschillende partijen en ook burgers hebben suggesties gedaan op het terrein van het verzekerde pakket. De meeste suggesties gaan over zorg rondom de zwangerschap, alternatieve geneeskunde en preventie. Hieronder vindt u een link naar de analyse van de binnengekomen meldingen. De analyse geeft een duidelijk beeld van de thema’s waarover de meeste meldingen zijn binnengekomen.