maandag, 14. januari 2013 - 20:55 Update: 03-07-2014 1:04

Aantal doden door brand gelijk gebleven in 2012

Aantal doden door brand gelijk gebleven in 2012

In 2012 zijn 42 mensen door brand omgekomen. 'Dat zijn er evenveel als in 2011', meldt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) maandag in een rapport.

Wel zijn er meer mensen omgekomen in hun woonomgeving, 41 ten opzichte van 35 in 2011. Eén dode is gevallen bij brand in een werkplaats. Er is sprake van een lichte daling van het aantal doden door brand in de laatste vier jaar ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat in de laatste vier jaar geen branden met grote aantallen slachtoffers hebben plaatsgevonden, zoals in 2001 (Volendam) en 2005 (Schiphol-Oost). Ook bij woningbranden is sprake van een daling van het aantal dodelijke slachtoffers. Drie van de doden waren kinderen en veertien waren ouder dan 65 jaar. Daarmee blijft het aantal ouderen dat bij brand om het leven komt verhoudingsgewijs hoog. In 2011 kwamen ook drie kinderen om het leven door brand en vijftien mensen boven de 65 jaar. Bij twee branden kwamen twee personen om het leven. In alle andere gevallen betrof het steeds één persoon die bij een brand om het leven kwam. Volgens Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde van het Instituut Fysieke Veiligheid, is er ondanks de lichte daling van het aantal doden door brand geen reden tot optimisme: ‘Het is noodzakelijk om alert te blijven op brandveiligheid en het treffen van maatregelen om branden te voorkomen. Elk dodelijk slachtoffer is er een te veel.’
Provincie: