dinsdag, 12. februari 2013 - 16:56

Aantal ganzen in Groningen neemt toe: maatregelen noodzakelijk

Het aantal overzomerende ganzen neemt aanzienlijk toe in het gebied tussen de kop van Drenthe en Overschild. Maatregelen zijn noodzakelijk om hier de groei te stoppen en toenemende schade aan natuur- en landbouwgronden te voorkomen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een quick scan die de provincie Groningen heeft uitgevoerd in 25 natuurgebieden.

In het waterrijke gebied van de Onlanden tot aan Overschild wil de provincie met boeren, natuurorganisaties en andere ondertekenaars van het Ganzenakkoord, aan de slag met diervriendelijke maatregelen om het aantal ganzen te beperken en de ganzenoverlast te bestrijden. Bijvoorbeeld door de leefgebieden van ganzenkuikens via ruige natuurlijke zones en rasters goed af te bakenen. Daardoor kunnen de jongen niet naar voedselrijke landbouwgronden trekken om daar opgroeien. Ook het niet bejagen van vossen kan helpen om het aantal ganzen op een natuurlijk peil te houden.

Volgens gedeputeerde Wiebe van der Ploeg zijn preventieve maatregelen nu hard nodig. 'Het is tijd voor actie. In andere provincies zien we hoe het uit de hand kan lopen. Dat willen we voorkomen voor boeren en voor de natuur.'
Provincie:
Tag(s):