vrijdag, 15. november 2013 - 13:10 Update: 03-07-2014 0:49

Aantal hiv-patiënten in Nederland blijft toenemen

Foto van ziekenhuis | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Het aantal mensen met hiv in Nederlandse behandelcentra neemt nog steeds toe. Dit schrijft de de Stichting HIV Monitoring (SHM) in haar jaarlijkse Monitoring Report, zo meldt de HIV Vereniging op haar site.

De toename van het aantal hiv-patiënten komt niet alleen doordat de patiënten een hogere leeftijd bereiken, maar ook door het aantal nieuwe infecties. De SHM stelt dat tussen juni 2012 en juni 2013 er 1.100 nieuwe hiv-diagnoses zijn vastgesteld. Dat is vrijwel gelijk aan de groei die de afgelopen 3 jaar gemeten werd. Er zijn naar schatting 25.000 met hiv geïnfecteerde mensen in Nederland. Daarvan waren er in juni 2013 17.006 onder behandeling in een van de 26 gespecialiseerde behandelcentra. Dat betekent dat  zo'n 30 procent van de met hiv geínfecteerde mensen nog niet als zondanig is gediagnostiseerd en er naar alle waarschijnlijkheid er ook niet van bewust is geïnfecteeerd te zijn. Aangenomen wordt dat vooral deze laatste groep de epidemie blijft aanwakkeren. Een late diagnose heeft nog andere nadelen. Zo hebben mensen bij wie de infecte laat wordt vastegesteld een grotere kans op vroegtijdig overlijden aan aids of heeft de hiv-besmetting bij hen al duidelijk schade toegebracht aan het afweersysteem.

De groep mensen met hiv die wél in zorg zijn wordt met toenemend succes behandeld. Als gevolg hiervan neemt het aantal oudere hiv-patiënten steeds verder toe. Zij krijgen daarbij steeds meer te maken met bekende ouderdomsziekten. Dergelijke ouderdomsziekten – in het bijzonder hart- en vaatziekten en (niet aan aids gerelateerde) vormen van kanker – komen vaker voor bij hiv-patiënten dan gemiddeld. Late vaststelling van hiv zou ook de kans op dergelijke ziekten kunnen vergroten ten gevolge van langdurige nadelige effecten van een onbehandelde hiv-infectie en een beschadigd afweersysteem op andere delen van het lichaam.

Provincie:
Tag(s):