donderdag, 13. juni 2013 - 11:14 Update: 03-07-2014 0:56

Aantal mishandelde ouderen stijgt

Foto van bejaard stel | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Het Landelijk Platform Bestrijding Oudermishandeling (LPBO) meldt dat bij de steunpunten huiselijk geweld in 2012 iets meer meldingen van ouderenmishandeling zijn binnengekomen dan in 2011. zo schrijven verschillende media donderdag.

Het aantal meldingen steeg met 3 procent. Ruim de helft van meldingen werd gedaan door professionele zorgverleners. In de meeste situaties is de pleger een kind of kleinkind (35 procent), partner (24 procent) of een ander familielid (24 procent). In slechts een procent van de gevallen ging het om een beroepskracht. Het is volgens de LPBO opvallend hoe weinig geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers de fout in gaan (beide 0,2 procent).

Psychische mishandeling (35 procent) kwam het meest voor. Daarna lichamelijke mishandeling (28 procent) en financiële uitbuiting (20 procent). Seksueel misbruik wordt het minst gemeld (2 procent).

Donderdag start een televisiecampagne tegen ouderenmishandeling. Het is voor het eerst dat in een publiekscampagne over geweld in huiselijke kring, een tv-spot over ouderenmishandeling is gemaakt. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid en Welzijn zegt in de Telegraaf dat oudere slachtoffers vaak bang zijn om over het geweld te praten of iets te melden. En verder zegt hij; 'Ze zijn meestal ook afhankelijk van de daders. Die taboesfeer moeten we doorbreken. Het moet breed bekend worden wat ouderenmishandeling is, hoe je het kunt herkennen en hoe je actie kunt ondernemen om het te stoppen.'

Provincie: