donderdag, 28. februari 2013 - 14:19 Update: 03-07-2014 1:02

Aantal verkeersboetes blijft gelijk

Aantal verkeersboetes blijft gelijk
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Het aantal verkeersboetes is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In 2012 zijn 9.661.094 verkeersboetes opgelegd voor onder meer het overtreden van de maximumsnelheid, rijden door rood licht, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting.

In de eerste helft van 2012 daalde het aantal verkeersboetes nog door een combinatie van factoren. Door verhoging van de boetes per 1 januari 2012 zijn weggebruikers zich beter aan de regels gaan houden. Ook stond een aantal trajectcontroles tijdelijk uit wegens weg- en onderhoudswerkzaamheden. De daling zette zich in de tweede helft van 2012 niet door. Verbeteracties op de trajectcontrolesystemen, invoering van een nieuwe trajectcontrole op de A2 per 23 juli 2012 en digitalisering van de flitspalen hebben bijgedragen aan een betere handhaving van verkeersvoorschriften, met als gevolg dat er in de tweede helft van 2012 meer sancties zijn opgelegd. De politie heeft in 2012, net als een jaar eerder, minder weggebruikers beboet na een staandehouding. Dit wordt onder meer zichtbaar in het dalend aantal boetes voor het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen of het ontbreken van fietsverlichting. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid; in totaal 7.600.173 boetes. Net als in de voorgaande jaren is in 2012 het grootste deel van de snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom geconstateerd: 45,2 procent van het totaal aantal boetes. Op de provinciale wegen buiten de bebouwde kom is 23 procent van de bonnen uitgeschreven en op de autosnelwegen 31,8 procent.
Provincie: