dinsdag, 24. december 2013 - 11:06 Update: 03-07-2014 0:46

Aanvullende verzekering geschapt om te bezuinigen

Aanvullende verzekering geschapt om te bezuinigen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Verzekerden die willen bezuinigen op hun zorgverzekering stappen meestal niet over naar een andere verzekeraar.

De meesten passen hun lopende zorgverzekering aan, bijvoorbeeld door een goedkopere aanvullende verzekering af te sluiten. Of ze zeggen de aanvullende verzekering op.

De kosten van de gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. De uitgaven aan zorg stegen per hoofd van de bevolking van 5355 euro in 2011 naar 5535 euro in 2012. Verzekerden merken zelf ook dat ze meer betalen aan gezondheidszorg. Zo worden maagzuurremmers en slaapmiddelen niet meer vergoed en is het verplicht eigen risico verhoogd.

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vroeg de leden van het Verzekerdenpanel naar hun reactie op die stijgende kosten. Eén op de tien gaf eind 2012 aan te willen bezuinigen. Een derde twijfelde nog en ruim de helft wilde niets ondernemen om te bezuinigen. Daarnaast peilden de onderzoekers de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg over hun aanvullende verzekering.