zaterdag, 20. april 2013 - 10:22 Update: 03-07-2014 0:59

Abvakabo FNV: Zorgakkoord moet thuiszorg overeind houden

Foto van stofzuigen thuiszorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zoetermeer

Afgelopen weken is er gesproken over een zorgakkoord. 'Inzet voor ons hierin is het overeind houden van de thuiszorg', meldt Abvakabo FNV zaterdag .

Het kabinet wil een groot deel van de thuiszorg schrappen waardoor 100.000 mensen hun baan dreigen te verliezen en nog meer clienten hun vaste thuiszorger. Dit staat haaks op het eigen beleid van het kabinet dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Het afbreken van de thuiszorg leidt tot hogere zorgkosten elders. Abvakabo FNV doet nu een finaal voorstel waarbij de thuiszorg zonder extra kosten voor het kabinet overeind kan blijven door 0,3 procent van de ruimte voor de loonstijging van medewerkers in de zorg in te zetten.

Hiermee kan de thuiszorg worden gered en kunnen clienten hun zorg behouden. Ook blijft er geld over om andere problemen in de zorg op te lossen, bijvoorbeeld problemen die ontstaan door het afschaffen van de dagbesteding, het sluiten van verzorgingshuizen en gehandicaptenzorginstellingen. 

Tijdens de onderhandelingen afgelopen week heeft Abvakabo FNV verschillende alternatieve dekkingsvoorstellen gedaan. Abvakabo FNV vindt dat op genoeg plaatsen in de zorg er geld te besparen valt om eengoede thuiszorg overeind te houden. De zorgverzekeraars maakten afgelopen jaar 1,4 miljard winst, de eigen vermogens van zorginstellingen groeien elke dag, alleen al 3,3 miljard bij verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties, de bureaucratie en verspilling kunnen teruggedrongen worden, net zoals de topinkomens. Abvakabo FNV wil dan ook afspreken dat komend jaar gebruikt wordt om samen met het kabinet en werkgevers deze alternatieven te onderzoeken.

Het kabinet stelde eerder aan de vakbonden voor om slechts een kwart extra thuiszorg overeind te houden. Dit zou dan voor het grootste deel ook door de werknemers betaald moeten worden. Dit zou nog steeds een banenverlies betekenen voor 65.000 mensen, wat voor Abvakabo FNV niet acceptabel is. Met het voorstel van Abvakabo FNV kan 80% van de thuiszorg overeind blijven. En door de afspraken in het sociaal akkoord kunnen gedwongen ontslagen voorkomen worden. 

 
Provincie: