dinsdag, 5. november 2013 - 19:05 Update: 03-07-2014 0:49

Acantus gaat twee flats Finsestraat in Delfzijl slopen

Foto van kraan | Sxc
Foto: SXC
Delfzijl

Acantus heeft besloten twee flats in de Finsestraat in Delfzijl te slopen. Het gaat om de huisnummers 72 tot en met 84C en 152 tot en met 164c. De gemeente heeft ingestemd met dit besluit en de bewoners hebben een definitieve sloopaanzegging ontvangen. Het besluit is ook afgestemd met het Bewoners Platform Delfzijl (BPD).

Omdat het inwonertal sterk daalt in de gemeente Delfzijl, zijn er minder woningen nodig. Gekozen is om deze twee verouderde flats op termijn te slopen, omdat hier grote investeringen moeten plaatsvinden om de levensduur van de woningen te verlengen. De sloop vindt plaats, zodra alle bewoners zijn verhuisd. Persoonlijke gesprekken De komende tijd gaat Acantus bij de bewoners van beide flats langs. Manager Wonen van Acantus, Anja Kluiter: ‘In november en december gaan we persoonlijk met alle bewoners in gesprek om hun woonwensen te bespreken. Zo kunnen we samen met hen zoeken naar passende woonruimte.’ Gefaseerde verhuizing De bewoners van beide flats krijgen een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten en voorrang bij de toewijzing van een woning, volgens het Sociaal Statuut van Acantus. Dit gaat gefaseerd gebeuren, om te voorkomen dat er teveel woningzoekenden in Delfzijl tegelijkertijd voorrang hebben. Leefbaarheid Acantus verwacht dat er vanaf 1 januari 2014 verhuisbewegingen op gang komen. Woningen die leegkomen worden niet opnieuw verhuurd. Acantus zet de huismeester van de Finsestraatflats en het Klussenteam in voor de leefbaarheid van de woonomgeving.
Provincie: