woensdag, 20. november 2013 - 8:42 Update: 03-07-2014 0:48

Acht meest inbraakgevoelige gemeenten krijgen 1,5 miljoen extra

Foto van inbraak | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van inbraak | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Tijdens deze donkere dagen periode worden er door gemeenten extra maatregelen genomen om inbraken tegen te gaan.

De meeste inbraken worden in deze periode van het jaar (vanaf november t/m februari) gepleegd. Alles bij elkaar wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor dit donkere dagen offensief. 

Gemeenten
Het zijn maatregelen die gemeenten zelf bedenken. Het gaat om acht gemeenten met het hoogste aantal woninginbraken:Almere, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Rotterdam, Breda en Utrecht.

Deze maatregelen betreffen onder andere het inhuren van analysecapaciteit om gerichter preventieve interventies te plegen, het inhuren van extra toezichthouders, het aanbrengen van hang- en sluitwerk, het geven van preventieadvies aan (potentiële) slachtoffers van woninginbraken, het toepassen van mobiel cameratoezicht en het plaatsen track en trace software.

Het is een extra impuls aan het verder terugdringen van inbraken. Hiernaast is voor alle gemeenten voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld voor het Donkere Dagen Offensief zoals bewonersbrieven, artikelen, posters en deurhangers.

Politie en het openbaar ministerie zetten zich in deze periode in om waar mogelijk veelplegers van de straat te halen en te houden. Gemeenten worden indien zij dit wensen ondersteund in de invoering van de Toolkit persoonsgerichte aanpak High Impact Crimes.

Inventarisatie ervaringen
De ervaringen die we de komende periode opdoen met deze aanpak worden meegenomen in de verbreding van de steun in 2014 aan de 50 gemeenten met het hoogste aantal woninginbraken. Dit jaar is een nieuwe ambitie geformuleerd, te weten een daling van 30% van het aantal woninginbraken in 2017. De aanpak moet in 2014 leiden tot een daling tot 83.000. In 2012 werd er nog 91.000 keer ingebroken in woningen.