donderdag, 26. september 2013 - 11:43 Update: 03-07-2014 0:51

ACM:Energieakkoord ten koste van belangen consument

Foot van rook uit schoorsteen kolencentrale | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) komt de sluiting van de vijf kolencentrales, zoals is afgesproken in het Nationale Energieakkoord, voort uit een kartelafspraak.

Begin september tekenden het kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers en tientallen andere organisaties de gemaakte afspraken betreffende het nieuwe energieakkoord.

De afspraak zoals die nu is gemaakt in het Energieakkoord om gezamenlijk 5 kolencentrales te sluiten is nadelig voor de consument en levert weinig milieuvoordeel op. Die conclusie trekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in reactie op de afspraak van enkele energiebedrijven die 5 kolencentrales vervroegd willen sluiten. De analyse van ACM is op verzoek van deze bedrijven gemaakt. ACM ziet erop toe dat bedrijven onderling geen afspraken maken die ten koste gaan van de belangen van de consument.

'Geen milieu voordelen'

,,Wij hebben geconstateerd dat de afspraak van de energiebedrijven leidt tot nadelen voor de consument. Door de afspraak stijgt de energierekening van consumenten omdat de productiecapaciteit wordt beperkt. Daarbij hebben wij vastgesteld dat de door partijen aangedragen voordelen voor het milieu te beperkt zijn om die nadelen te compenseren”, zegt Henk Don, bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt. ,,Het is aan de bij het akkoord betrokken partijen om te bezien welke maatregelen in het belang van het milieu wel mogelijk zijn. Liefst zijn dat ook maatregelen waar de consument beter van wordt.”

'Stijging van de elektriciteitsprijs'

Door de afspraak zou ongeveer 10% van de Nederlandse productiecapaciteit van elektriciteit worden gesloten. De afspraak tussen energieproducenten tot sluiting van de 5 kolencentrales zou een stijging van de elektriciteitsprijs voor de consument tot gevolg hebben. ACM heeft op verschillende manieren onderzocht of de milieuvoordelen van de afspraak groot genoeg zijn om deze prijsstijging voor de consument te compenseren. Dit blijkt niet het geval te zijn. Omdat de positieve milieueffecten niet zodanig groot zijn dat zij de hogere energierekening voor de Nederlandse consument compenseren komt de afspraak zoals die nu is vormgegeven in strijd met de regels die concurrentiebeperking tussen bedrijven verbieden.

'Uitstoot niet verminderd maar verplaatst'

Daarbij speelt onder meer een rol dat de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) die sluiting van de 5 kolencentrales tot gevolg zal hebben, in het huidige voorstel wordt tenietgedaan doordat de emissierechten ergens anders gebruikt kunnen worden op de Europese markt voor CO2-rechten. De uitstoot wordt dus niet verminderd maar verplaatst.

Reactie:

Partijen die het Energieakkoord ondertekenden laten zojuist in een reactie weten kennis te nemen van de informele zienswijze van de ACM en zullen deze de komende tijd nader bestuderen om tot een oplossing te komen. SER-voorzitter Wiebe Draijer laat namens de ondertekenaars weten dat de voorlopige conclusie van ACM geen consequenties heeft voor het commitment van partijen aan het Energieakkoord.