woensdag, 20. maart 2013 - 18:12 Update: 03-07-2014 1:01

Actieplan Delfzijl Gezond Vooruit! krijgt vervolg

Actieplan Delfzijl Gezond Vooruit! krijgt vervolg
Foto: Archief FBF

Delfzijl - Het actieplan ‘Delfzijl Gezond Vooruit’ heeft na drie jaar het overgewicht bij kinderen 3, 4, 5, 9 en 14 jaar deels gestabiliseerd. Overgewicht bij kinderen van 10 tot en met 11 jaar is afgenomen, maar bij de groep van 5 tot en met 6 jaar is dit toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de GGD Groningen.

Eén van de grote winsten is dat verschillende partijen – zoals onderwijs, zorg en sport – elkaar beter kunnen vinden. Er ligt een goede basis voor een constructieve samenwerking voor nu en in de toekomst om overgewicht aan te pakken. Betrokkenen bij het actieplan verwijzen steeds vaker door naar andere partijen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of de eerstelijnszorg. Aandachtspunt blijft tijdig signaleren en daadwerkelijk actie hierop ondernemen. [b]Vervolg[/b] De gemeente neemt het actieplan deels op als onderdeel van de in ontwikkeling zijnde nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 – 2016. Veertig procent van de uitvoeringsplanning van het actieplan is nu gerealiseerd. Dit zijn onder andere activiteiten zoals naschools aanbod, gezond snoepen (Gruiten), ouderschapscursussen en sportclinics. De nog niet uitgevoerde activiteiten komen in de nieuwe nota te staan.
Provincie: