donderdag, 29. augustus 2013 - 18:58 Update: 03-07-2014 0:53

‘Afschot en overplaatsing Amsterdamse damherten onnodig’

‘Afschot en overplaatsing Amsterdamse damherten onnodig’
Amsterdam

Dierenbescherming Amsterdam (DBA) is zeer verbaasd over het voorstel van het college van B&W om de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) pro-actief te gaan beheren en zelfs een deel over te plaatsen naar Oost Europa.

De Raad heeft zich tot nu toe altijd uitgesproken tegen pro-actief afschot en gekozen voor duurzaam diervriendelijk beheer. Het lijkt er nu op dat de Raad voornemens is het voorstel goed te keuren en politieke rust te laten prevaleren boven duurzaam diervriendelijk beleid. Merkwaardig aangezien er in het Amsterdams Waterleidinggebied niets veranderd is dat pro-actief beheer onderbouwt. Sterker nog, de hekken zorgen ervoor dat er weinig verkeerongelukken zijn en de claims vanuit de commerciële teelt zijn nagenoeg verwaarloosbaar. De populatie moet nu de kans krijgen om op natuurlijke wijze in balans te blijven. Dierenbescherming Amsterdam is voor reactief beheer: Alleen de dieren die ondraaglijk lijden worden uit hun lijden verlost door een genadeschot. De Dierenbescherming staat hierachter vanuit de gedachte dat een dier in nood geholpen moet worden. Dierenbescherming Amsterdam is absoluut geen voorstander is van populatiebeheer d.m.v. afschot van gezonde herten in de AWD, het zogenaamde pro-actief beheer. Daarbij wordt in het najaar en tijdens de winter een groot aantal gezonde dieren uit de populatie geschoten. Hierdoor treedt verstoring op zoals angst, onnatuurlijke schuwheid, verstoorde groepsstructuren, onrust onder de niet-bejaagde dieren en heel belangrijk, gebrek aan selectiviteit met betrekking tot aanpassingspotentie aan de natuurlijke omgeving. Er vindt namelijk geen natuurlijke selectie meer plaats waarbij de sterkste dieren die zich kunnen aanpassen de kudde gezond en sterk houden. Bovendien zullen de herten zich door de kunstmatige predatordruk, het pro-actieve afschot, versneld voortplanten. Ook het nieuwe idee van het college om een deel van de populatie over te plaatsen naar Oost Europa vindt de Dierenbescherming zeer onwenselijk. Waarom op een dergelijke manier ingrijpen terwijl de situatie onveranderd is en juist op weg is zich op natuurlijke wijze te stabiliseren.
Provincie: