maandag, 28. oktober 2013 - 16:54 Update: 03-07-2014 0:50

Alert Online stimuleert veilig online gedrag

Foto van computer schermen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Mede door incidenten hebben mensen een scherper beeld van wat er wordt bedoeld met cyber security.

Desondanks is de risicoperceptie onder ICT gebruikers nog steeds beperkt en ligt zelfoverschatting op het gebied van digitale veiligheid op de loer.

Dat is een van de voornaamste conclusies van onderzoek naar het cyber security bewustzijn onder diverse publieksgroepen dat vandaag is gepubliceerd bij de start van de bewustwordingscampagne Alert Online.

“Het onderzoek onderschrijft daarmee het belang van de campagne Alert Online en het blijvend herhalen van de boodschap dat je bewust moet omgaan met de digitale veiligheid van jezelf en die van anderen,” aldus minister Opstelten tijdens de kick-off van de campagne bij Shell. 

Alert Online vindt dit jaar van 28 oktober tot en met 5 november plaats. De minister gaf bij de kick-off ook een toelichting op de nieuwe Cyber Security Strategie die door het kabinet is vastgesteld.

 
Categorie: