vrijdag, 21. juni 2013 - 17:22 Update: 03-07-2014 0:56

Alphense Boys legt zich neer bij degradatiestraf

Foto van rode kaart scheidsrechter | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Alphen aan den Rijn

Voetbalclub Alphense Boys accepteert de straffen die door de Landelijke Tuchtcommissie en de Landelijke Commissie van Beroep van de KNVB zijn uitgesproken. 'Het bestuur ziet af van de mogelijkheden om opnieuw bij de KNVB in beroep te gaan, of om via een kort geding de uitspraak van de Landelijke Commissie van Beroep aan te vechten', laat de club vrijdag weten .

Voorzitter Bob Valkenburg: “Hoe teleurstellend het ook voor ons is, er blijkt weinig kans op succes. We zetten dus een streep onder de procedures en gaan met de toekomst aan de slag.”

Het bestuur van Alphense Boys heeft zich afgelopen week door zijn raadsman laten adviseren over de uitspraak van de Landelijke Commissie van Beroep. Deze commissie bevestigde vorige week vrijdag de straffen die eerder door de Landelijke Tuchtcommissie van de KNVB aan Alphense Boys waren opgelegd: het terugplaatsen van Alphense Boys 1 naar de Eerste Klasse, drie thuiswedstrijden zonder publiek en een boete van 200 euro. De raadsman komt in zijn beoordeling van de uitspraak tot de slotsom, dat er - voornamelijk op juridisch-technische gronden – erg weinig kans op succes zal zijn in een kort geding.

Een nieuw beroep maakt alleen kans als er nieuwe feiten en omstandigheden kunnen worden aangevoerd (die zijn er niet), of als er sprake is van procedurefouten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de schriftelijke afhandeling van de beroepszaak, terwijl Alphense Boys om mondelinge behandeling had verzocht.  

In het KNVB-Reglement staat dat een mondelinge behandeling alleen plaatsvindt als de beroepscommissie dat wenselijk acht. “De commissie verklaart in de uitspraak waarom zij dat niet noodzakelijk acht”, reageert voorzitter Valkenburg namens het bestuur. “Wij zijn het hier niet mee eens en onze raadsman ook niet, maar dit betekent niet dat er daarom sprake is van procedurefouten.”


Vragen
Dat het bestuur van Alphense Boys zich nu neerlegt bij de uitspraak, doet niets af aan het feit dat er vragen blijven. Valkenburg: “Een van die vragen is, waarom de KNVB ons geen kans heeft gegund om ons beroep mondeling toe te lichten. Onze vereniging is iets overkomen, wat we onmogelijk hadden kunnen voorkomen. Veel mensen denken er zo over, zoals blijkt uit de steunbetuigingen die we afgelopen weken hebben ontvangen. Uit alle verklaringen spreekt dat de vechtpartij volkomen onverwacht ontstond. Er was sprake van overmacht, niet van schuld of nalatigheid die aan Alphense Boys als vereniging kan worden toegerekend. Toch zijn we daar als club door de KNVB keihard op afgerekend.”