woensdag, 24. april 2013 - 12:21 Update: 03-07-2014 0:59

ANBO: Veldpartijen betrekken bij zorgakkoord

Foto van ouderen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

ANBO, de belangenbehartiger voor senioren, wil dat het kabinet de gesprekken over een eventueel zorgakkoord nu niet staakt, maar verder praat met de veldpartijen.

Zojuist is het overleg met Abvakabo FNV geklapt, en is duidelijk geworden dat er onvoldoende basis is voor een zorgakkoord. ANBO toonde zich eerder al zeer kritisch op de werkwijze van de onderhandelingspartners, omdat het overleg over een te smal deel van een veel complexer dossier gaat. "Grijp deze opening aan om brede hervormingen in de zorg te realiseren. Ook wij maken ons zorgen over de kwaliteit van de thuiszorg omdat de geldkraan wordt dichtgedraaid. Maar de grote problematiek is de veel te strakke scheiding tussen wonen en zorg. Het feit dat er bezuinigd wordt op én zorg in een instelling én zorg en ondersteuning thuis. Het feit dat er constant aan op de zorg beknibbeld wordt zonder dat het efficiënter wordt. Dáár moet een zorgakkoord over gaan", zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan in een eerste reactie. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) eiste eerder betrokkenheid bij het akkoord.

Kwaliteit
ANBO wil dat hervormingsafspraken gaan over de kwaliteit van zorg. Den Haan: "Natuurlijk moeten we praten over de positie van werknemers in de thuiszorg. Goede thuiszorg zorgt ervoor dat mensen verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Maar we moeten ook praten over een solide decentralisatie van de AWBZ, over een goede taakopvatting en voldoende budget voor gemeenten, over de scheiding tussen wonen en zorg, die niet alleen administratief moet plaatsvinden, maar langdurig zieken ook echt de regie over hun leven moet teruggeven. De zorg moet beter en efficiënter, en dat geldt niet alleen voor langdurige zorg."

Geschuif
ANBO pleit al tijden voor betere zorg, in plaats van geschuif met een steeds maar oplopende zorgrekening. Betere zorg betekent voor ANBO: meer eigen regie en zorg georganiseerd vanuit de patiënt, meer innovatie - zowel in e-health als op het terugdringen van overbodige zorg - en forse inzet op preventie. Ook op kunstmatig dure medicatie en op fouten in dosering en afstemming kan veel bespaard worden; verkeerd medicijngebruik leidt jaarlijks tot 18.000 onnodige ziekenhuisopnamen.
Provincie: