dinsdag, 3. september 2013 - 20:00 Update: 03-07-2014 0:52

ANT uit klankbordgroep mondzorg gestapt

Foto van patiënt bij tandarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Heemstede

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is per direct uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg gestapt, dat in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt uitgevoerd.

Dit heeft de vereniging dinsdag laten weten in een brief aan de NZa.

Voorzitter van de ANT, Jan W illem Vaartjes: Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen. Uiteindelijk is vooral de patiënt daarvan de dupe. We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argum enten w orden echter in de w ind geslagen.

De ANT stelt dat eerst samen met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden en heeft hierover inmiddels minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benaderd. De kwaliteit van de mondzorg in Nederland is bovengemiddeld goed ten opzichte van andere landen in Europa. Bovendien liggen de kosten voor de mondzorg lager dan het Europese gemiddelde.

Nederlanders zijn tevreden over hun tandarts en beoordelen deze gemiddeld met een 7,9. Ook qua innovatie loopt Nederland voorop en zijn alle wereldwijd beschikbare mondzorgbehandelingen mogelijk in Nederland. Met het kostenonderzoek wil de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken. Volgens de ANT is het kostenonderzoek in de huidige opzet hiervoor niet geschikt. Naast bezwaren met betrekking tot validiteit en onvolkomenheid van het onderzoek, wordt volgens de ANT geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg.

Dat gaat onherroepelijk leiden tot verkeerde inzichten en slecht onderbouwde, lees verkeerde, conclusies en beleidsmaatregelen. Door het middelen van gemiddelden brengen eventuele maatregelen op basis van het kostenonderzoek de Nederlandse mondzorg van wereldtop naar grauwe middelmaat in de toekomst. Wie wil er een zes als je een acht kunt krijgen? , stelt Vaartjes.

Categorie: