zaterdag, 17. augustus 2013 - 12:31 Update: 03-07-2014 0:53

ANWB ontvangt veel klachten over verkeers(on)veiligheid A15

foto van A15 | bon
Foto: Bon
Gorinchem

De ANWB heeft veel reacties binnengekregen na haar oproep aan de weggebruiker om de verkeers(on)veiligheid op de A15 Gorinchem - Nijmegen in beeld te brengen. Zo'n 800 reacties zijn inmiddels binnen.
Opvallend is de betrokkenheid van de inzenders en hoe gedetailleerd zij inzicht geven over de gang van zaken op deze snelweg, aldus de ANWB.

Met wat zij beschrijven wijst alles er op dat de weg aan de grens van zijn capaciteit zit. Op de rechterstrook zit de weg vol met vrachtverkeer; de linkerstrook wordt gevuld met personenauto’s. Deze maximale belasting heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Spookfiles

In een overbelaste situatie zijn minieme verstoringen al voldoende om uit het niets plotseling files te laten ontstaan: de zogenaamde spookfiles of hamonicafiles. In zo’n onverwachte file doen zich gemakkelijk kop- staartaanrijdingen voor. Hoe kleiner de volgafstand tussen de voertuigen, hoe groter de kans is op een aanrijding. Houden weggebruikers echter wel afstand dan wordt het gat vaak direct opgevuld door verkeer dat van de rechter rijstrook komt. Veel weggebruikers geven aan dat zij zelf een aanrijding op de A15 bij herhaling slechts ternauwernood hebben kunnen voorkomen. Eveneens wordt gesignaleerd dat het vrachtverkeer er zeer druk is en dat de vrachtwagenchauffeurs korte volgafstanden aanhouden (treintjes).

Hierbij moet bedacht worden, dat de gevolgen van aanrijdingen met vrachtwagens uiteraard aanzienlijk groter zijn dan met personenauto’s.

Matrixborden

Een extra complicerende factor is, dat het zicht op plotselinge files afneemt bij hoogteverschillen in de weg (viaducten). Dit wordt op veel snelwegen ondervangen met matrixborden, maar op de A15 is dit niet het geval. Daarom wordt de plaatsing van matrixborden langs de A15 veelvuldig als suggestie aangedragen. Inhaalverbod vrachtauto's Hoewel er op deze weg in de spits een inhaalverbod voor vrachtwagens geldt, houden sommige chauffeurs zich daar niet aan. Inhalende vrachtwagens zorgen ervoor dat het overige verkeer plotseling afremt, wat de beruchte spookfiles tot gevolg kan hebben. Velen pleiten daarom voor betere handhaving en zelfs voor uitbreiding van het inhaalverbod. Het vervolg De ANWB zal de inbreng van de weggebruikers volgende week bespreken met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen om te bezien hoe er met in acht neming van de inbreng van de weggebruikers tot oplossingen gekomen kan worden.