vrijdag, 27. december 2013 - 11:56 Update: 03-07-2014 0:46

ANWB: Rotterdam staat vast in avondspits

Foto van file op snelweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van file op snelweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Het aantal files in de regio Rotterdam is het afgelopen jaar toegenomen met 5 procent. Vooral in de avondspits stond het verkeer vaker stil. De trajecten A15 Brielle - Vaanplein en A20 Kleinpolderplein - Terbregseplein scoren het hoogst in de file top 10.

De stijging is opmerkelijk aangezien de totale filezwaarte in Nederland in 2013 met 8 procent opnieuw afnam. Verbeterde infrastructuur en goede weersomstandigheden hebben hieraan bijgedragen. Op de wegen rond Rotterdam had het verkeer het afgelopen jaar veel hinder van files. Zowel in de spitsuren als overdag nam de vertraging toe. Rijkswaterstaat werkt volop aan de verbetering van de infrastructuur. De A15 wordt tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein verbreed en het ontbrekende deel van de A4 tussen Delft en Schiedam wordt aangelegd. Pas in 2015 zal de automobilist daar profijt van hebben.

Niet alleen in de regio Rotterdam maar ook in het zuiden van het land zag de ANWB de vertraging op de wegen weer toenemen. De werkzaamheden op de A2 bij Maastricht veroorzaken vrijwel dagelijks files. De landelijke daling van de filezwaarte wordt niet door iedereen zo ervaren, het verschilt per regio en tijdstip. In de regio Amsterdam blijven de verkeersproblemen tijdens de ochtendspits onverminderd groot. Bij de knelpunten op de A7, A8 en A9 loopt het verkeer nog dagelijks vast. In het oosten van het land is met de opening van de Tacitusbrug bij Ewijk het knelpunt op de A50 Arnhem – Eindhoven flink gezakt in de file top tien. Eind 2014 moet de verbreding van de A50 klaar zijn en is het knelpunt verdwenen. De filezwaarte is nog lang niet op het niveau van voor de economische crisis. Ten opzichte van de gemiddelde filezwaarte over de afgelopen zeven jaren stond er in 2013 40 procent minder file.

Provincie: