dinsdag, 10. september 2013 - 11:45 Update: 03-07-2014 0:52

ANWB:62% provinciale wegen onveilig

foto van provincialeweg | EHF
Foto: fbf
Den Haag

Meer dan de helft van de provinciale wegen in Nederland ( 62%) is niet veilig genoeg. Dat blijkt uit een rapport dat de ANWB heeft opgesteld.

In veel gevallen kunnen deze wegen met relatief eenvoudige maatregelen veiliger worden gemaakt, zonder het vaak landelijke karakter ervan aan te tasten. In Nederland vallen op dit moment twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer. Een kwart van die slachtoffers valt op provinciale wegen.

De ANWB is met een meetwagen door alle provincies gereden en heeft daarbij 8500 km aan provinciale wegen in beeld gebracht met behulp van het Europese systeem EuroRAP. Met deze meetmethodiek wordt de veiligheid van de weg beoordeeld op basis van de wegkenmerken en vervolgens uitgedrukt in een aantal sterren. Dat leverde voor de Nederlandse provinciale wegen concrete punten voor verbetering op: 55 % daarvan scoort twee sterren en 7 % slechts één ster, waar er maximaal vijf te behalen zijn.

De ANWB pleit voor een veiligheidsniveau van tenminste drie sterren. Om de veiligheid van provinciale wegen te verbeteren komen onder meer de volgende aanbevelingen naar voren:

-rij- en redresseerstroken verbreden

-scheiding van rijbaan breder maken of een fysieke rijbaanscheiding aanbrengen

-objecten in de berm (bijv. bomen) beter afschermen

-onveilige situaties op kruispunten verbeteren

De ANWB heeft becijferd dat een investering van ruim €1 miljard euro nodig is om het provinciale wegennet naar een veiligheidsniveau van drie sterren te tillen. De bond adviseert dit bedrag te spreiden over een periode van tien jaar. Deze investering scheelt jaarlijks tientallen verkeersdoden en honderden verkeersgewonden. Daarbij zijn de maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen, zo’n €12,5 miljard euro per jaar (aan onder meer medische kosten, arbeidsongeschiktheid en immateriële kosten), nog buiten beschouwing gelaten. De ANWB zal later dit jaar de resultaten per provincie bekendmaken. De wegen komen hierbij gedetailleerd aan bod, zodat het mogelijk zal zijn de veiligheid ervan gericht te verbeteren.

Provincie: