maandag, 16. september 2013 - 17:22 Update: 03-07-2014 0:52

ANWB:Automobilisten betalen 1 miljard extra belasting

Foto van auto euro | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Automobilisten gaan volgend jaar fors meer belasting gaan betalen. Dat heeft de ANWB berekend op basis van de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Het gaat om zeven maatregelen, die bij elkaar zo’n 1 miljard euro extra inkomsten uit autobelastingen opleveren. De ANWB is verrast door de omvang van deze extra lastenverzwaring voor de automobilist.

Eens te meer blijkt dat de automobilist een makkelijke prooi is voor een kabinet dat op zoek is naar extra inkomsten.  Terwijl Nederland al de hoogste belastingdruk op de auto van de ons omringende landen heeft.

De aangekondigde kabinetsplannen zijn voor de ANWB dan ook aanleiding om in kaart te brengen wat de totale belastinginkomsten uit het wegverkeer zijn en waaraan deze worden besteed. De uitkomsten hiervan zijn medio oktober beschikbaar. 


Oldtimerregeling
In 2014 treedt een aantal maatregelen uit het regeerakkoord in werking. Zo leveren de verhoging van de accijnzen op diesel en LPG in totaal 280 miljoen euro op, de aanscherping van de oldtimerregeling 137 miljoen euro en hogere boetes op het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB) 50 miljoen euro.

Het beëindigen van de MRB-vrijstelling voor zuinige auto’s levert het Rijk volgend jaar naar schatting 250 miljoen euro op.  De provincies zorgen met de verhoging van de opcenten voor een lastenverzwaring van €155 miljoen. Het automatisch aanpassen van de accijns aan de inflatie levert het Rijk 156 miljoen euro op.