vrijdag, 15. maart 2013 - 20:39 Update: 03-07-2014 1:01

Apotheek van Medisch Centrum Westerbuurt onder verscherpt toezicht

Apotheek van Medisch Centrum Westerbuurt onder verscherpt toezicht

Venhuizen - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld op de apotheek van Medisch Centrum Westerbuurt in Venhuizen.

Tijdens een inspectiebezoek constateerde de IGZ risico’s voor de patiëntveiligheid. Het verscherpt toezicht op het apotheekgedeelte komt naast het bevel dat de inspectie op 8 maart jl. gaf aan Medisch Centrum Westerbuurt om handelingen waarbij de infectiepreventie in het geding is niet meer te verrichten. Tijdens een inspectiebezoek constateerde de IGZ ernstige tekortkomingen op het gebied van het voorkómen van infecties. Vanwege het acute gevaar voor de patiëntveiligheid op het gebied van infecties is toen een bevel opgelegd. De eerste prioriteit was direct de veiligheid te waarborgen met een bevel. De inspectie is verder gaan kijken en tot het oordeel gekomen dat ook voor het apotheekgedeelte van deze huisartspraktijk in Venhuizen maatregelen nodig zijn. De risico’s bij de apotheek zijn geconstateerd op het gebied van receptverwerking, opslag en faciliteiten, medicatieoverdracht en medicatiebewaking. De inspectie stelde al eerder tekortkomingen vast op deze onderwerpen. Omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt bij het aanpakken van de risico’s, is de apotheek van Medisch Centrum Westerbuurt nu voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Tijdens onaangekondigde bezoeken zal de inspectie beoordelen wat de ontwikkelingen zijn. Als Medisch Centrum Westerbuurt na drie maanden onvoldoende voortgang heeft geboekt, gaat de inspectie over tot een aanwijzing in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Provincie: